Medaile naší výroby

Řád zlaté vařečky SDH Voleč
Datum výroby : 7. 2017
Počet vyrobených kusů : 7
Žehnání praporu SDH Studené 29. července 2017
Datum výroby : 7. 2017
Počet vyrobených kusů : 90
Těm, kteří se nevrátili na věčnou paměť osvobození
Datum výroby : 9. 2016
Počet vyrobených kusů : 30
Záslužná medaile OSH Plzeň sever bronzová
Datum výroby : 7. 2017
Počet vyrobených kusů : 21
Záslužná medaile OSH Plzeň sever stříbrná
Datum výroby : 7. 2017
Počet vyrobených kusů : 6